Seznam všech hodností
Řadový voják Řadový voják od 0 do 10 bodů
Mladší seržant Mladší seržant od 10 do 25 bodů
Seržant Seržant od 25 do 50 bodů
Starší seržant Starší seržant od 50 do 100 bodů
Podporučík Podporučík od 100 do 150 bodů
Poručík Poručík od 150 do 300 bodů
Nadporučík Nadporučík od 300 do 500 bodů
Kapitán Kapitán od 500 do 1000 bodů
Major Major od 1000 do 1500 bodů
Podplukovník Podplukovník od 1500 do 3000 bodů
Plukovník Plukovník od 3000 do 5000 bodů
Generál Generál od 5000 bodů a více
 
Administrátor Administrátor Administrátor webu bez práva provedení her
Autor hry Autor hry Administrátor s právem vytvoření a uskutečnění her
Organizátor Organizátor Administrátor webu s právem provedení her
Majitel domény Majitel domény Majitel domény
Close the window